Indhold:

 


Forside
   - Jord
   -
Beton
   - Kloak
   - Kloakreparation
   - TV-inspektion
   -
Bel?gning
   -
Byggemodning
   -
Nedrivning
Referencer
Firmaprofil
Kvalitetssikring
Organisation
Kontakt

 

 

Kloakreparation

Vi m?der ofte problemer som:

  • Rotteproblemer
  • Lugtgener
  • Svigte af kloak
  • Forstoppelse
  • Oversv?mmelse
  • mm

Ofte er der ved akut svigt/skade tale om nedslidt eller skadet kloak, lokalt eller i st?rre omfang.

Vi l?ser problemet akut ved fx. spuling og s?ger samtidig at lokaliserer ?rsagen til problemet.
Efterf?lgende kan vi s? udbedre ?rsagen til problemet ved renovering eller lokal reparation.

Er der tale om en skade, der er d?kket af r?rskadeforsikring, varetager vi kontakt til og forhandling med forsikringsselskabet - og udf?rer efterf?lgende reparation.

mail@svennicolaisen.dk   ?   Frederiksv?rksgade 173,  3400 Hiller?d   ?   CVR nr 87 60 84 17  ?  mobil 21 26 68 70